Çocuk gelişimi önemi

Çocuk Gelişiminin Önemi

Anaokulu ve Kidsnook Sensory Storytime branşımızda kazanımlarımız

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Bedenini ve yapabileceklerini keşfetme
 • Duygularını kontrol edebilme
 • Kendine karşı saygı ve özgüven geliştirme
 • Sosyalleşme ve arkadaş ilişkileri kurma
 • Sosyal ortamda kendini ifade edebilme
 • Etkileşim başlatma ve sürdürme
 • Duyguları tanıma ve anlamlandırma
 • Duygularını ifade edebilme
 • Karşı tarafın (arkadaşının) duygularını anlayabilme
 • Grup içerisinde uyumlu davranış sergileme
 • Yardım talep etme
 • Sosyal kural ifadeleri kullanabilme (özür dileme, teşekkür etme, rica etme)
 • Karar verme becerisi
 • Problem çözme becerisi (problemi tanımlama, çözüm üretme, çözümü uygulama)

Fiziksel Gelişim

 • Küçük kas gelişimi
 • El göz koordinasyonu
 • Kaba motor gelişimi (Denge kurabilme, yardımsız yürüyebilme, koşabilme, çömelebilme, geri geri yürüyebilme, tek ayak üzerinde durabilme, zıplayabilme, dönebilme)
 • İnce motor gelişimi (yakalama, işaret etme, makas kullanma, kalem kullanma,
 • basit çizim, detaylı çizim, boyama yapma, yazı yazma)
 • Bilişsel Gelişim
 • Sebep-sonuç ilişkisi kurma
 • Sınıflama becerisi
 • Fikir ve deneyimlerin taklidi
 • Matematiksel kavramların farkına Varma
 • Materyaller arasında bağlantı kurma
 • Örüntüler oluşturma
 • İşitsel uyaranlara tepki verme
 • Görsel uyaranlara tepki verme
 • Taklit etme
 • Yönergeleri yerine getirme
 • Meşguliyet becerisi
 • Ortak dikkat (masal anlatıcı ve çocuk)
 • Uzamsal algı (yer-yön duygusu)
 • Mantık yürütme ve çıkarsama yapabilme

Dil Gelişimi

 • Sözcük dağarcığını geliştirme
 • Jest ve mimikleri anlama ve kendi konuşmasında kullanma
 • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatma
 • Karşısındakini dikkatle dinleyebilme
 • İletişim kurmak için istekli olma
 • Sesleri ayırt etme
 • Etkileşim başlatma ve sürdürme
 • Dinlediğini anlama
 • Okuduğunu anlama
 • Kendini ifade edebilme
 • Dilbilgisini uygun şekilde kullanma (özne-nesne-yüklem)
 • Deyim ve atasözlerini anlamlandırabilme
 • Eş anlamlı sözcükleri anlamlandırabilme
 • Mecaz bildiren cümleleri anlamlandırabilme
 • Seslerin/Kelimelerin/
 • Cümlelerin uygun telaffuzu
 • Akıcı konuşma