başarı

Başarı

Dönem sonunda her çocuk kendine göre değerlendirilir. Başarılı olduğu konularda daha çok destek olunması istenir. Başarı, çocuğun kendi fiziksel ve ruhsal gelişimi ile ölçülür, kıyaslama yapılmaz.